Sipoon puolesta ry:n Internet-sivut ovat nyt osoitteessa

  http://www.slapmedia.com/sipoonpuolesta

Klikkaa osoitetta jos automaattinen siirto ei toimi.

För Sibbo rf:s Internetsidor finns på adressen

  http://www.slapmedia.com/sipoonpuolesta/se.php

Klicka på adressen om den automatiska förflyttningen dit inte fungerar.